Orphanet: Molekulare Diagnostik uniparentaler Disomien der Chromosomen 2, 7, 11, 14, 15 und 16
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Molekulare Diagnostik uniparentaler Disomien der Chromosomen 2, 7, 11, 14, 15 und 16

Molecular diagnosis of uniparental disomy of chromosomes 2, 7, 11, 14, 15, 16

Ostatnia aktualizacja : December 2013

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie disomii jedorodzicielskiej
-

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.