Orphanet: Typage des épidermolyses bulleuses immunohistochimie, microscopie électronique sur biopsie cutanée
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Typage des épidermolyses bulleuses (immunohistochimie, microscopie électronique sur biopsie cutanée)

Typing of epidermolysis bullosa (immunohistochemistry, electronic microscopy on skin biopsy)

 • Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Thierry MOLINA
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 50 04
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)1 44 49 49 99
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : January 2015

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka biochemiczna
Ekspresja białek
Immunohistochemia
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.