Orphanet: Molecular diagnosis of Mitochondrial DNA depletion syndromes DGUOK, MPV17, RRM2B, POLG, SUCLA2, SUCLG1, MTTKTK, TYMPMNGIE, C10 Orf2 genes by sequencing
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Molecular diagnosis of Mitochondrial DNA depletion syndromes (DGUOK, MPV17, RRM2B, POLG, SUCLA2, SUCLG1, MTTK/TK, TYMP/MNGIE, C10-Orf2 genes by sequencing)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 09/01/2015
 • Molecular genetics laboratory
 • Center for Medical Genetics
 • Universitair Ziekenhuis Brussel - UZ Brussel
 • Laarbeeklaan 101
 • 1090 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Kierownik laboratorium : Pr Sara SENECA
 • Więcej informacji
 • Telefon : +32 (0)2 447 64 79
 • Dodatkowy telefon : +32 (0)2 477 60 71
 • Fax : +32 (0)2 477 68 59
 • Strona internetowa
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : January 2015

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
-
-

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (9)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.