Orphanet: Diagnostic de la polypose gastrointestinale juvénile gènes BMPR1A et SMAD4
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la polypose gastrointestinale juvénile (gènes BMPR1A et SMAD4)

Diagnosis of juvenile gastrointestinal polyposis (BMPR1A and SMAD4 genes)

 • Laboratoire d'Oncogénétique Moléculaire
 • Département de Biologie du Cancer
 • CLCC Institut Paoli Calmettes
 • 232 Boulevard de Sainte-Marguerite BP 146
 • 13273 MARSEILLE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Hagay SOBOL
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)4 91 22 35 27
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)4 91 22 30 30
 • Fax : 33 (0)4 91 22 35 77
 • Strona internetowa
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Luty 2020

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą MLPA
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą MLPA

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (2)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.