Orphanet: Diagnostic de la polyendocrinopathie auto immune type 1 gène AIRE
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la polyendocrinopathie auto-immune type 1 (gène AIRE)

Diagnosis of autoimmune polyendocrinopathy type 1 (AIRE gene)

 • Centre d'Etudes des Déficits Immunitaires (CEDI)
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Capucine PICARD
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 58 96
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 44 49 40 00
 • Fax : 33 (0)1 42 73 06 40
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : August 2018

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Badanie metodą PCR
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.