Orphanet: Diagnostic de la pancréatite chronique héréditaire gène CFTR
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la pancréatite chronique héréditaire (gène CFTR)

Diagnosis of hereditary chronic pancreatitis (CFTR gene)

 • Laboratoire de Génétique Moléculaire
 • Département de Biochimie-biologie moléculaire, Pharmacologie, génétique médicale
 • CHU Henri Mondor
 • 51 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
 • 94010 CRÉTEIL CEDEX
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Benoît FUNALOT
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 49 81 28 73
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)1 49 81 22 19
Ostatnia aktualizacja : February 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą MLPA

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.