Orphanet: Diagnostic du trouble familial progressif de conduction cardiaque panel
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic du trouble familial progressif de conduction cardiaque (panel)

Diagnosis of familial progressive cardiac conduction defect (panel)

 • Laboratoire de génétique moléculaire
 • Service de génétique médicale
 • CHU de Nantes - Institut de Biologie
 • 9 quai Moncousu
 • 44093 NANTES CEDEX 1
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Stéphane BEZIEAU
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)2 40 08 40 20
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)2 40 08 40 26
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Czerwiec 2022

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis
Risk assessment

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (18)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.