Orphanet: Diagnostyka molekularna rodzinnego przewlekłego zapalenia trzustki analiza mutacji genów PRSS1, SPINK1, CTRC i CFTR
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Badanie molekularne w kierunku przewleklego zapalenia trzustki (badanie mutacji w genach PRSS1, SPINK1, CTRC i CFTR )

Molecular diagnosis of chronic hereditary pancreatitis (PRSS1, SPINK1, CTRC and CFTR genes : mutation analysis)

Ostatnia aktualizacja : September 2017

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (4)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.