x

Vyhledat diagnostický test

* (*) povinné pole

3 Výsledek/výsledky

Filtrovat podle

Specializace/cíle

Metody

Účel(y)

Management kvality

Země

Reset
Řadit podle

Popisek : Akreditace =Akreditace
;

ŠPANĚLSKO

Comunidad Valenciana
ELCHE

Diagnóstico del síndrome de deleción 22q11.2
Bioarray
Účel(y) : Prenatální diagnostika, Postnatální diagnostika
Specializace : Cytogenetika
Cíle : Detekce mikrodelecí/mikroduplikací
Metody : Metody založené na microarrayích

ŠPANĚLSKO

Comunidad Valenciana
ELCHE

Diagnóstico de la epilepsia autosómica dominante con síntomas auditivos (panel)
Bioarray
Účel(y) : Postnatální diagnostika
Specializace : Molekulární genetika
Cíle : Cílená detekce mutací, Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Metody : Sangerovo sekvenování, Celoexomové sekvenování (WES)

ŠPANĚLSKO

Comunidad Valenciana
ELCHE

Diagnóstico de la epilepsia hipermotora asociada al sueño autosómica dominante (panel)
Bioarray
Účel(y) : Postnatální diagnostika
Specializace : Molekulární genetika
Cíle : Sekvenační analýza: celá kódující oblast
Metody : Celoexomové sekvenování (WES)