Orphanet: Wyszukaj badanie diagnostyczne
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

141 Wyniki

Lista badanych chorób (175)

Amyloidoza AA
Aceruloplazminemia
Akromegalia
Niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej
Zespół Alporta
Zespół Alströma
Brak tęczówki - ataksja móżdźkowa - niepełnosprawność intelektualna
Prenatalny zespół Battera
Pozorny nadmiar mineralokortykoidów
Artrogrypoza - dysfunkcja nerek - cholestaza

Autosomalny dominujący hiperinsulinizm z powodu niedoboru Kir6.2
Autosomalny dominujący hiperinsulinizm z powodu niedoboru SUR1
Autosomalna dominująca hipokalcemia
Autosomalna dominująca niesyndromiczna głuchota czuciowo-nerwowa typu DFNB
Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek
Autosomalna dominująca torbielowatość rdzenia nerek z lub bez hiperurykemii
Autosomalna recesywna kwasica dystalnych kanalików nerkowych
Autosomalna recesywna krzywica hipofosfatemiczna
Autosomalna recesywna hiperkalcemia dziecięca
Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
Zespół oskrzelowo-uszno-nerkowy
Zespół Bardeta i Biedla
Zespół Bernarda i Souliera
Zwiększona elastyczność skóry ciała spowodowana niedoborem czynnika krzepnięcia zależnego od witaminy K
Demielinizacja mózgu z powodu niedoboru adenozylotransferazy metioniny
Zespół skrzelowo-uszny
Rodzinna leukoencefalopatia naczyniowa zależna od COL4A1
Citrulinemia typu I
Citrulinemia typu II
Klasyczny zespół Barttera
Wrodzony przerost nadnerczy spowodowany niedoborem 11-beta-hydroksylazy
Wrodzony Niedobór czynnika II
Wrodzony Niedobór czynnika V
Wrodzony Niedobór laktazy
Wrodzony zespół nefrotyczny typu fińskiego
Wrodzona plamica zakrzepowa małopłytkowa
Cystynoza
Cystynuria
Zespół DEND
Głuchota - encefaloneuropatia - otyłość - walwulopatia
Choroba gęstych złogów
Choroba Denta
Choroba Denta typu 1
Zespół Denysa i Drasha
Hiperinsulinizm oporny na diazoksyd
Kwasica nerkowych kanalików dystalnych
Dysbetalipoproteinemia
Zespół EAST
Encefalopatia - kardiomiopatia przerostowa - choroba kanalików nerkowych
Fruktozuria
Hiperinsulinizm wywoływany wysiłkiem
Choroba Fabry'ego
Rodzinna gorączka śródziemnomorska
Rodzinny zespół chylomikronemii
Rodzinny hiperaldosteronizm typu 1
Rodzinny hiperaldosteronizm typu III
Rodzinna hiperkalcemia hipokalciuryczna typu 1
Rodzinna hipokalcuria hiperkalcemiczna typu 3
Rodzinna izolowana niedoczynność przytarczyc
Rodzinna porencefalia
Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z hiperkalciurią i nefrokalcynozą
Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z normokalcurią i normokalcemią
Rodzinna glikozuria nerkowa
Rodzinny steroidooporny zespół nerczycowy z głuchotą zmysłowo-nerwową
Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru GLUT2
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
Zespół Frasiera
Choroba spichrzania wolnego kwasu sialowego
Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z hipokalciurią
Rodzinny idiopatyczny steroidooporny zespół nerczycowy
Trombastenia Glanzmanna
Glejak
Złe wchłanianie glukozy i galaktozy
Opóźnienie wzrostu z powodu oporności na czynnik wzrost podobny do insuliny typu I
Opóźnienie wzrostu z powodu niedoboru czynnika wzrostu podobnego do insuliny typu 1
Autosomalna dominująca hematuria rodzinna - krętość tętnic siatkówki - przykurcze
Zespół torbiele nerek i cukrzyca
Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy z niedoborem DGKE
Dziedziczna moczówka prosta ośrodkowa
Dziedziczny złożony Niedobór czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K
Dziedziczna nietolerancja fruktozy
Dziedziczna leiomiomatoza z rakiem komórkowym nerki
Dziedziczna hipourykemia nerkowa
Dziedziczna neuropatia czuciowa i autonomiczna typu 2
Dziedziczna małopłytkowość z powodu wrodzonego niedoboru antytrombiny
Homocystynuria spowodowana niedoborem reduktazy metylenotetrahydrofolianu
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Hiperinsulinizm z powodu niedoboru INSR
Hiperinsulinizm spowodowany niedoborem dehydrogenazy 3-hydroksyacyl-CoA
Zespół hiperinsulinizm-hiperammonemia
Hiperlipidemia z powodu niedoboru wątrobowej lipazy triglicerydowej
Zespół hiperornitynemii, hiperamonemii i homocytrulinemii
Hipokalcemiczna krzywica zależna od witaminy D
Niedoczynność przytarczyc - głuchota - choroba nerek
Krzywica hipofosfatemiczna
Niedobór fosforybozyltransferazy hipoksantynowo-guaninowej
Niedobór odporności z powodu deficytu wczesnych składników układu dopełniacza
Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek wywoływane przez immunoglobuliny
Dziecięcy zespół Barttera z głuchotą zmysłowo-nerwową
Zespół oporności na insulinę typu A
Aniridia izolowana
Izolowany Niedobór hormonu wzrostu typu IA
Izolowany Niedobór hormonu wzrostu typu IB
Izolowany Niedobór hormonu wzrostu typu II
Zespół Joubert z wadą narządu wzroku i nerek
Niedobór LCAT
Laminopatia
Zespół Larona
Wrodzona ślepota Lebera
Zespół Leigha z zespołem nerczycowym
Leprechaunizm
Zespół Liddle'a
Lizynuryczna nietolerancja białka
MODY
Choroba związana z MYH9
Dysplazja żuchwowo-obojczykowa z lipodystrofią typu A
Zespół McCune i Albrighta
Zespół Meachama
Zespół Meckela
Miopatia metaboliczna z powodu defektu transportera kwasu mlekowego
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Rodzinna hipobetalipoproteinemia
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Hemochromatoza typu 1
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Hiperlipoproteinemia typu 4
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Zespól nieprawidlowego wydzielania hormonu antydiuretycznego
CHOROBY NIE WYSTĘPUJĄCE RZADKO W EUROPIE: Nierzadka maloplytkowosc
Zespół paznokieć-rzepka
Ciężka pierwotna nadczynność przytarczyc noworodków
Nerczak zarodkowy
Moczówka prosta nefrogenna
Zespół nerczycowy z nieprawidłową antydiurezą
Nefronoftyza
Zespół oczno-mózgowo-nerkowy Lowe'a
Osteopetroza z kwasicą kanalików nerkowych
Rodzinna lipodystrofia częściowa zależna od PPARG
Nocna napadowa hemoglobinuria
Utrwalona cukrzyca noworodkowa
Zespół Piersona
Jaskra pierwotna
Pierwotna hiperoksaluria
Hipomagnezemia pierwotna z wtórną hipokalcemią
Postępująca heteroplazja kostna
Niedobór properdyny
Kwasica proksymalnych kanalików nerkowych
Pseudohipoaldosteronizm typu 1
Pseudohipoaldosteronizm typu 2B
Pseudohipoaldosteronizm typu 2C
Pseudohipoaldosteronizm typu 2D
Pseudohipoaldosteronizm typu 2E
Rzekoma niedoczynność przytarczyc typu 1B
Rzekoma niedoczynność przytarczyc z dziedziczną osteodystrofią Albrighta
Hiperurykemia - niedokrwistość - niewydolność nerek
Zespół Rabsona i Mendenhalla
Nawracające zakażenia Neisserią z powodu niedoboru czynnika D
Agnezja nerek, obustronna
Agnezja nerki, jednostronna
Zespół rozszczepu narządu wzroku i wady nerek
Dysgenezja kanalików nerkowych pochodzenia genetycznego
Dysplazja nerkowo-wątrobowo-trzustkowa

Dysplazja immunologiczno-kostna Schimke
Zespół Seniora i Lokena
Dziedziczna trombofilia z powodu wrodzonego niedoboru białka C
Dziedziczna małopłytkowość spowodowana wrodzonym niedoborem białka S
Niski wzrost z powodu niedoboru GHSR
Niski wzrost spowodowany anomalią jakościową hormonu wzrostu
Sialuria
Przemijająca cukrzyca noworodkowa
Autosomalna dominująca torbielowatość rdzenia nerek z hiperurykemią
Zespół WAGR
Zespół Wolframa
Zespół Alporta związany z chromosomem X-rozlana mięśniakowatość macicy
Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X
By clicking on the links above you will be redirected to the corresponding disease or gene page

Diagnostic test(s) performed in the laboratory (141)

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Alport-Syndroms (COL4A3-, COL4A4- und COL4A5-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären Hypercholesterinämie (Gene: LDLRAP1, LDLR, PCSK9)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Fabry-Syndroms (GLA-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der renalen tubulären Azidose mit progressiver Taubheit (ATP6V1B1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der distalen renalen tubulären Azidose (SLC4A1-, ATP6V0A4- und ATP6V1B1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der proximalen renalen tubulären Azidose (SLC4A4-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der gemischt proximal-distal renalen tubulären Azidose (CA2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Liddle-Syndroms (SCNN1B- und SCNN1G-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Zystinurie (SLC3A1- und SLC7A9-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des MODY-Syndroms Typ 1-11 (Gene: BLK, CEL, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, KLF11, NEUROD1, PAX4, PDX1)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des nephrogenen Diabetes insipidus/ SIADH-Syndroms (AVPR2- und AQP2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura (ADAMTS13-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Pseudohypoparathyroidismus (GNAS- und STX16-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären hypokalziurischen Hyperkalzämie Typ 1 und 3 (AP2S1- und CASR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der autosomal-dominanten Hypokalzämie (CASR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Dent-Krankheit (CLCN5- und OCRL-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären Chylomikronämie-Syndroms (APOC2- und LPL-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären Apolipoprotein B-Mangels (APOB-Gen: Sequenzierung und Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des primären kongenitalen Glaukoms (CYP1B1- und MYOC-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Hyperlipoproteinämie Typ III (APOE-Gen: Sequenzierung und Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Sialinsäure-Speicherkrankheit (SLC17A5-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Vitamin D-resistenten Rachitis (Gene: CLCN5, CYP27B1, DMP1, ENPP1, FGF23, PHEX, SLC34A3 und VDR)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des atypischen hämolytisch-urämischen Syndroms (Gene: C3, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, THBD)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des kongenitalen Antithrombin-Mangels (SERPINC1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären lysinurischen Proteintoleranz (SLC7A7-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des neonatalen Diabetes mellitus (ABCC8- und KCNJ11-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Protein-C-Mangels (PROC-Gen: Sequenzierung)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Pseudohypoaldosteronismus Typ 1 (SCNN1A-, SCNN1B-, SCNN1G-Gen und NR3C2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Glukokortikoid-supprimierbaren Hyperaldosteronismus (CYP11B2/1-Gene)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der renalen Glukosurie (SLC5A2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der renalen tubulären Dysgenesie (Gene: ACE, AGT, AGTR1 und REN)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des schweren neonatalen Hyperparathyreoidismus (CASR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der membranoproliferativen Glomerulonephritis (CFH-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Prädisposition für altersbedingte Makuladegeneration
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna, Szacowanie ryzyka
Specjalizacje : Genetyka molekularna

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des kongenitalen Faktor II-Mangels (F2-Gen: Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des kongenitalen Faktor V-Mangels und der APC-Resistenz (F5-Gen: Fragmentanalyse und Sequenzierung ausgewählter Gen-Abschnitte)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des isolierten Wachstumshormonmangels/ Kowarski-Syndrom (GH1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Hämochromatose Typ 1 (HFE-Gen: Sequenzierung und Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Homocysteinämie (MTHFR-Gen: Sequenzierung und Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der sensorineuralen Schwerhörigkeit DFNA17 (MYH9-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären partiellen Lipodystrophie assoziiert mit PPARG-Genmutation
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Glioblastoms (EGFR- und PPARG-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Genetyka
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Pseudohypoaldosteronismus Typ 2 (Gene: CUL3, KLHL3, WNK1 und WNK4)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären isolierten Hypoparathyreoidismus (CASR-, GCM2- und PTH-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären partiellen Lipodystrophie (PPARG-Gen: Sequenzierung und Fragmentanalyse)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik MYH9-Gen-assoziierter Krankheiten
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Akromegalie (GNAS-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der progressiven ossären Herteroplasie (GNAS-Gen: Sequenzierung)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der renalen Hypourikämie (SLC2A9- und SLC22A12-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Adrenogenitalen Syndroms (CYP11B1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Lowe-Syndroms (OCRL-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Sialurie (GNE-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der primären Hypomagnesiämie (Gene: CLCNKB, CLDN16, CLDN19, CNNM2, EGF, FXYD2, HNF1B, SLC12A3, TRPM6)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Senior-Loken-Syndroms (Gene: CEP290, IQCB1, NPHP1 und NPHP4)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Molekulare Diagnostik des familiõren idiopathischen steroid-resistenten Nephrotischen Syndroms (Gene: ACTN4, CD2AP, INF2, MYO1E, NPHS1, NPHS2, PTPRO, TRPC6)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (PKD1- und PKD2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der autosomal-rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung (PKHD1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der medullären zystischen Nierenkrankheit (UMOD-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Hyperoxalurie (AGXT-, GRHPR- und HOGA1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Bartter-Syndroms (Gene: BSND, CLCNKA, CLCNKB, KCNJ1 und SLC12A1)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Alström-Syndroms (ALMS1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Dihydroxyadenin-Urolithiasis (APRT-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Nephronophthise Typ 1-4 (Gene: INVS, NPHP1, NPHP3, NPHP4)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Bernard-Soulier-Syndroms (GP1BA-, GP1BB- und GP9-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des apparenten Mineralocorticoid-Exzess (HSD11B2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Nagel-Patella-Syndroms (LMX1B-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Nephrotischen Syndroms, Finnischer Typ (NPHS1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Schimke immunoossären Dysplasie (SMARCAL1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Molekulare Diagnostik des Nephrotischen Syndrom mit diffuser mesangialer Sklerose (WT1- und PLCE1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Pierson-Syndroms (LAMB2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Protein-S-Mangels
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des kombinerten Mangels der Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren (GGCX- und VKORC1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik WT1-Gen assoziierter Krankheiten (WAGR-Syndrom, Denys-Drash-Syndrom, Frasier-Syndrom, Wilms-Tumor u.a.)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Leberschen kongenitalen Amaurose (CEP290-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Joubert-Syndroms (CEP290-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Meckel-Syndroms Typ 4 (CEP290-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Thrombasthenie Glanzmann (ITGA2B- und ITGB3-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der PXE-ähnlichen Krankheit mit kombiniertem Mangel an Gerinnungsfaktoren (GGCX-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären Porenzephalie (COL4A1- und COL4A2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des HANAC-Syndroms (COL4A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der zerebralen Mikroangiopathie mit Hämorrhagie (COL4A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des McCune-Albright-Syndroms (GNAS-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Bardet-Biedl-Syndroms Typ 1-14 (Gene: ARL6, BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BBS10, BBS12, CEP290, MKKS, MKS1, TRIM32, TTC8)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der hyperinsulinämischen Hypoglykämie (Gene: ABCC8, GLUD1 und KCNJ11)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Fibrodysplasia ossificans progressiva (ACVR1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären Hyperlipoproteinämie/Chylomikronämie (APOA5- und GPIHBP1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Wolfram-Syndroms (CISD2- und WFS1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Arthrogrypose mit Nierenfunktionsstörung und Cholestase (VPS33B-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Laron-Syndroms/ idiopathischer Kleinwuchs (GHR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Hyperinsulinismus durch 3-alpha-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (HADH-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des SeSAME-Syndroms (KCNJ10-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des LCAT-Mangels
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des hepatischen Triglycerid-Lipase-Mangels (LIPC-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Methionin-Adenosyltransferase-Mangels (MAT1A-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären Mittelmeerfiebers (MEFV-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des BOR-Syndroms (EYA1-, SIX1- und SIX5-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Zitrullinämie Typ I und II (ASS1- und SLC25A13-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Diabetes insipidus zentralis (AVP-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Coenzym Q10-Mangels (Gene: COQ2, COQ9, PDSS1, PDSS2)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären steroid-resistenten nephrotischen Syndroms mit sensorineuraler Schwerhörigkeit (COQ6-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Aceruloplasminämie (CP-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Zystinose (CTNS-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der idiopathischen infantilen Hyperkalzämie (CYP24A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der hereditären Leiomyomatose mit Nierenzellkrebs (FH-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des HDR-Syndroms (GATA3-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Nierenagenesie/Nierendysplasie (RET- und UPK3A-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der familiären juvenilen hyperurikämischen Nephropathie (UMOD- und REN-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Aniridie (PAX6-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Fanconi-Bickel-Syndroms (SLC2A2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der INSR-Gen assoziierten Hyperinsulinämie
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Branchio-otogenen-Syndroms (SIX1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Schilddr³senhormon-Resistenz (THRB-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der hereditären motorisch-sensorischen Neuropathie Typ 2 (WNK1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Glukose-Galaktose-Malabsorbtion (SLC5A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des HHH-Syndroms (SLC25A15-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Renal-Koloboma-Syndroms (PAX2-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Nieren-Leber-Pankreas-Dysplasie (NPHP3-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Wachstumsverzögerung durch IGF-1-Resistenz (IGF1R-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Wachstumsverzögerung durch IGF-1-Mangel (IGF1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des HPRT-Mangels (HPRT1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des isolierten Wachstumshormonmangel Typ IB (GHRHR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des atypischen hämolytisch-urämischen Syndroms mit DGKE-Mangel (DGKE-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Vitamin D-abhängigen Rachitis (CYP27B1- und CYP2R1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Properdin-Mangels (CFP-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der X-chromosomalen Agammaglobulinämie (BTK-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Fruktosurie (KHK-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des sporadischen idiopathischen, steroid-resistenten nephrotischen Syndroms mit fokal-segmentaler Hyalinose (APOL1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der kongenitalen Laktoseintoleranz (LCT-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der metabolischen Myopathie durch Laktat-Transporter-Defekt (SLC16A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des anstrengungsinduzierten Hyperinsulinismus (SLC16A1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik von Laminopathien (LMNA-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Immundefekts durch Komplementmangel (C1QB-, C2- und CFD-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des X-chromosomale diffuse Leiomyomatose mit Alport-Syndrom (COL4A6-Gen: MLPA)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der nicht-syndromalen Nierenhypoplasie 1 (DSTYK-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des Kleinwuchs durch GHSR-Mangel (GHSR-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des familiären Hyperaldosteronismus Typ 3 (KCNJ5-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PIGA-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Bestimmung der genetischen Suszeptibilität für AA-Amyloidose (SAA1-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna, Szacowanie ryzyka
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Arthrogrypose mit Nierenfunktionsstörung und Cholestase (VIPAS39-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik des neonataler transienten Diabetes mellitus (ZFP57-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

NIEMCY

Sachsen
WEIßWASSER

Akredytacja
Diagnostik der Fruktoseintoleranz (ALDOB-Gen)
Praxis Dr. Mato Nagel
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera