Orphanet: Wyszukaj badanie diagnostyczne
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

2 Wyniki

Filtruj według

dziedzina/cel

Technika

Zastosowanie

Dane dotyczące zarządzania jakością

Kraj

Nastawić
Uporządkuj według

Nagłówek : Akredytacja =Akredytacja
;

FRANCJA

PAYS DE LA LOIRE
NANTES

Akredytacja
'Diagnostic et sérologie des thrombopénies néonatales (recherche et identification des anticorps ; groupage HPA ; gènes CD109, ITGA2, ITGA2B et ITGB3)'
CHU de Nantes - Institut de Biologie
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Immunology
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Badanie metodą PCR

FRANCJA

ILE-DE-FRANCE
PARIS

Akredytacja
Diagnostic des thrombopénies néonatales et foetales: alloimmunisation (génotypage : ITGA2, ITGA2B, ITGB3, GP1BA, GP1BB, CD109 et caractérisation des anticorps maternels) et autoimmunité antiplaquettaire (recherche et identification des autoanticorps fixés et sériques)
Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS)
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Immunology
Cele : Celowana analiza mutacji , Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą PCR