Orphanet: Wyszukaj badanie diagnostyczne
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

101 Wyniki

Lista badanych chorób (119)

Zespół mikrodelecji 15q24
Zespół mikrodelecji 17q11
Zespół mikrodelecji 17q21.31
Zespół mikroduplikacji 17q21.31
Zespół delecji 1p36
Zespół delecji 22q11.2
Zespół mikrodelecji 2p15p16.1
Zespół mikrodelecji 2q23.1
Zespół mikroduplikacji 2q23.1
Zespół mikrodelecji 3q29
Mikroduplikacja 3q29
Częściowa dysgenezja gonad z kariotypem 46,XY
Achondroplazja
Zespół aktywacji PIK3-delta
Zespół niewrażliwości na androgeny
Zespół Angelmana
Zespół Aperta
Kwasica argininobursztynianowa
Autoimmunizacyjny zespół limfoproliferacyjny
Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1
Autosomalna agammaglobulinemia
Autosomalna dominująca ciężka wrodzona neutropenia
Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
Autosomalna recesywna ciężka wrodzona neutropenia z powodu niedoboru CSF3R
Autosomalna recesywna ciężka wrodzona neutropenia z powodu niedoboru G6PC3
Ropne zakażenia bakteryjne z powodu niedoboru MyD88
Zespół Bernarda i Souliera
Hipoplazja chrząstek i włosów
Ksantomatoza mózgowo-ścięgnista
Przewlekła choroba ziarniniakowa
Choroba Niemanna i Picka typu B
Złożony Niedobór odporności z powodu deficytu DOCK8
Pospolity zmienny Niedobór odporności
Wrodzony Niedobór czynnika V
Wrodzony Niedobór czynnika VII
Wrodzony Niedobór czynnika X
Wrodzony Niedobór czynnika XI
Wrodzony Niedobór czynnika XIII
Choroba Crouzona
Zespół Crouzona - rogowacenie ciemne
Mukowiscydoza
Zespół mikroduplikacji dystalnej Xq28
Zespół Downa
Dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera
Dyskeratoza wrodzona
Choroba Fabry'ego
Rodzinna limfohistiocytoza hemofagocytarna
Choroba Gauchera u płodu
Zespół łamliwego chromosomu X
Zespół drżenia/ataksji związany z łamliwym chromosomem X
Choroba Gauchera typu 1
Choroba Gauchera typu 2
Choroba Gauchera typu 3
Choroba Gauchera - oftalmoplegia - wapnienie serca i naczyń
Zespół Gitelmana
Trombastenia Glanzmanna
Hemofilia B
Dziedziczna amyloidoza ATTR
Dziedziczna krwotoczna telangiektazja
Dziedziczna małopłytkowość z powodu wrodzonego niedoboru antytrombiny
Zespół Hermansky'ego i Pudlaka
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Zespół hiper-IgM typu 2
Zespół hiper-IgM typu 5
Hipochondroplazja
Okresowe porażenie hipokaliemiczne
Niedobór odporności z powodu deficytu wczesnych składników układu dopełniacza
Niedobór odporności spowodowany deficytem kinazy-4 związanej z receptorem interleukiny-1
Choroba Niemanna i Picka typu A
Zespół Kostmanna
Lizencefalia spowodowana mutacją LIS1
Lizencefalia z powodu mutacji TUBA1A
Lizencefalia typu 1 spowodowana mutacją genu doublecortin
MODY
Zespół Marfana
Zespół Marfana typu 1
Wrażliwość typu Mendla na zakażenie prątkami
Zespół Millera i Diekera
Monosomia 22q13
Monosomia 5p
Monosomia 9q22.3
Zespół Muenke
Zespół Myhre
Choroba spichrzania neutralnych tłuszczy z rybią łuską
Choroba Niemanna i Picka typu C
Zespół Nijmegen
Zespół Omenna
Niedobór transkarbamylazy ornityny
Pancytopenia spowodowana mutacjami IKZF1
Zespół Pfeiffera
Fenyloketonuria
Zespół Pradera i Williego
Autosomalna dominująca niesyndromiczna głuchota czuciowo-nerwowa typu DFNB
Autosomalna recesywna niesyndromiczna głuchota czuciowo-nerwowa typu DFNB
Zespół Rubinsteina i Taybiego
Zespół mikrodelecji 2q33.1
Zespół Saethre i Chotzena
Dziedziczna trombofilia z powodu wrodzonego niedoboru białka C
Dziedziczna małopłytkowość spowodowana wrodzonym niedoborem białka S
Zespół Shwachmana i Diamonda
Zespół Smitha, Lemliego i Opitza
Zespół Smitha i Magenis
Zespół Sotosa
Ciężki złożony Niedobór odporności T-B+ z powodu niedoboru IL-7Ralfa
Ciężki złożony Niedobór odporności T-B spowodowany niedoborem łańcuchów gamma
Zespół Treachera i Collinsa
Zespół Langera i Giediona
Trisomia 13
Trisomia 18
Zespół Turnera
Choroba von Hippel'a i Lindau'a
Zespół WHIM
Zespół Williamsa
Zespół Wiskotta i Aldricha
Zespół Wolfa i Hirschorna
Wrodzona hipoplazja nadnerczy sprzężona z chromosomem X z powodu punktowej mutacji w NR0B1
Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X
Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X
Choroba limfoproliferacyjna sprzężona z chromosomem X
By clicking on the links above you will be redirected to the corresponding disease or gene page

Diagnostic test(s) performed in the laboratory (101)

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Muenke szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR3 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Achondroplasia molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR3 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Hypochondroplasia molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR3 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

1-es típusú lissencephalia molekuláris genetikai diagnosztikája (LIS1, DCX és TUBA1A gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Androgén inszenzitivitás molekuláris genetikai diagnosztikája (AR gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Gonád diszgenezis molekuláris genetikai diagnosztikája (SRY gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Cisztás fibrózis molekuláris genetikai diagnosztikája (CFTR gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji , Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą PCR, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Duchenne- és Becker-féle izomdisztrófiák molekuláris genetikai diagnosztikája (DMD gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie NGS (bez WES), Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Autoszomális recesszív policisztás vesebetegség molekuláris genetikai diagnosztikája (PKHD1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Marfan szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FBN1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie NGS (bez WES), Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Rubinstein-Taybi szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

MODY (maturity-onset diabetes of the young) molekuláris genetikai diagnosztikája (KCNJ11, INS, HNF1A, HNF4A, HNF1B, GCK, ABCC8 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie NGS (bez WES), Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

C típusú Niemann-Pick betegség molekuláris genetikai diagnosztikája (NPC1 és NPC2 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie NGS (bez WES), Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Cerebrotendinosus xanthomatosis molekuláris genetikai diagnosztikája (CYP27A1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Hypokalaemiás periodikus paralízis molekuláris genetikai diagnosztikája (CACNA1S gén, Arg528His és Arg1239His mutációi)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Smith-Magenis szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Miller-Dieker szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

17q21 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

NF1 mikrodeléciós szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

DiGeorge/velocardiofaciális szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

2q23 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Xq28 duplikáció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Aneuploidiák és szerkezeti aberrációk citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie
Procedury techniczne : Kariotypowanie

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Örökletes haemorrhagiás teleangiectasia molekuláris genetikai diagnosztikája (ENG, ACVRL1, SMAD4 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Hermansky-Pudlak szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (HPS1 és HPS4 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Von Hippel-Lindau betegség molekuláris genetikai diagnosztikája (VHL gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Bernard-Soulier szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (GP1BA gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Glanzmann thrombasthenia molekuláris genetikai diagnosztikája (ITGB3 és ITGA2B gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Szindrómás és nem szindrómás süketség molekuláris genetikai diagnosztikája (GJB2, GJB3, GJB6 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Fenilalanin hidroxiláz hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (PAH gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

V-ös véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F5 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

VII-es véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F7 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

IX-es véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F9 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-es véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F10 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

XI-es véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F11 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Argininoszukcinát aciduria molekuláris genetikai diagnosztikája (ASL gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Omenn szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (RAG1 és RAG2 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött súlyos kombinált immundeficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (IL2RG gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Aktiváció-indukált citidin deamináz hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (AICDA gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Súlyos kombinált immundeficiencia (T-, B+, NK+) molekuláris genetikai diagnosztikája (IL7RA gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

DOCK8 deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (DOCK8 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött krónikus granulomatosus betegség molekuláris genetikai diagnosztikája (CYBB gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Wiskott-Aldrich szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (WAS gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

WIP deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (WIPF1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Súlyos congenitalis neutropenia molekuláris genetikai diagnosztikája (ELANE, HAX1, GFI1, CSF3R, G6PC3 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött dyskeratosis congenita molekuláris genetikai diagnosztikája (DKC1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Porc-haj hypoplasia molekuláris genetikai diagnosztikája (RMRP gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Shwachman-Diamond szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (SBDS gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Familiaris hemophagocytás lymphohistiocytosis szindrómák molekuláris genetikai diagnosztikája (PRF1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Ornitin transzkarbamiláz hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (OTC gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections and myelokathexis) molekuláris genetikai diagnosztikája (CXCR4 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött limfoproliferatív szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (SH2D1A és XIAP gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Nijmegen breakage szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (NBN gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Autoimmun limfoproliferatív szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FAS és FASLG gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

1-es típusú autoimmun poliendokrin szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (AIRE gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Treacher-Collins szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (TCOF1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Molecular diagnosis of Dorfman-Chanarin disease (ABHD5 gene)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Transztiretin amiloidózis molekuláris genetikai diagnosztikája (TTR gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

C2 komplement hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (C2 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött agammaglobulinemia molekuláris genetikai diagnosztikája (BTK gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Autoszomális recesszív agammaglobulinemia molekuláris genetikai diagnosztikája (IGHM gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Közönséges variábilis immundeficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (ICOS és TACI gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött hyper-IgM szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (CD40LG gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Hyper-IgM szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (UNG gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Phelan-McDermid (22q13.3 mikrodeléciós) szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

2p16 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

1p36 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

XIII-as véralvadási faktor hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (F13A és F13B gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

2q33 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

3q29 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Wolf-Hirschhorn szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Cri du Chat szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

SOTOS szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Williams szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Saethre-Chotzen szindróma molekuláris citogenetikai és molekuláris genetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Cytogenetyka
Cele : Celowana analiza mutacji , Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Langer-Giedion szindróma molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

9q22.3 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Prader-Willi szindróma molekuláris citogenetikai és molekuláris genetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Cytogenetyka
Cele : Badanie metylacji, Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Angelman szindróma molekuláris citogenetikai és molekuláris genetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Cytogenetyka
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Badanie metylacji, Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA, FISH

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

15q24 deléció molekuláris citogenetikai diagnosztikája
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Cytogenetyka
Cele : Wykrywanie mikrodelecji/mikroduplikacji
Procedury techniczne : Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Protein C hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (PROC gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Örökletes antitrombin hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (SERPINC1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Protein S hiány molekuláris genetikai diagnosztikája (PROS1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

PIK3CD deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (PIK3CD gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

FMR1 gén vizsgálata (Fragilis X szindróma, Korai ovárium elégtelenség, FXTAS)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Badanie metodą PCR

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Mikobakteriális betegségekre való mendeli fogékonyság molekuláris genetikai diagnosztikája (IL12B, IL12RB1, IFNGR1, IFNGR2 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Crouzon szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR2 és FGFR3 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji , Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

MYD88 deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (MYD88 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Ikaros deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (IKAROS gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

IRAK4 deficiencia molekuláris genetikai diagnosztikája (IRAK4 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Pfeiffer szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR1 és FGFR2 gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji , Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Fabry-kór molekuláris genetikai diagnosztikája (GLA gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Apert szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (FGFR2 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Smith-Lemli-Opitz szindróma molekuláris genetikai és biokémiai diagnosztikája (DHCR7 gén; analit:7-Dehydrocholesterol)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka prenatalna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna, Biochemical genetics
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji, Analiza enzymatyczna
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Gaucher-kór molekuláris genetikai diagnosztikája (GBA gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

A és B típusú Niemann-Pick betegség molekuláris genetikai diagnosztikája (SMPD1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

X-hez kötött adrenalis hypoplasia congenita molekuláris genetikai diagnosztikája (DAX1 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Myhre szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (SMAD4 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Familiáris hypercholesterolemia molekuláris genetikai diagnosztikája (LDLR és APOB gének)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka przedimplantacyjna, Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Celowana analiza mutacji , Analiza sekwencji: całego regionu kodującego, Analiza duplikacji/ delecji
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie NGS (bez WES), Sekwencjonowanie metodą Sangera, Badanie metodą MLPA

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Dorfman-Chanarin szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (ABHD5 gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera

WĘGRY

Közép-Magyarország
DEBRECEN

Hyper-IgD szindróma molekuláris genetikai diagnosztikája (MVK gén)
University of Debrecen
Zastosowanie : Diagnostyka postnatalna
Specjalizacje : Genetyka molekularna
Cele : Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Procedury techniczne : Sekwencjonowanie metodą Sangera