Orphanet: Europejskie Sieci Referencyjne
x

Europejskie Sieci Referencyjne

Europejskie sieci referencyjne (ERNs) pomagają specjalistom i centrom eksperckim w różnych krajach dzielić się wiedzą.

ERNS powinny :

  • stosować kryteria UE do podejmowania działań związanych z chorobami rzadkimi wymagającymi specjalistycznej opieki
  • służyć za centra badań i wiedzy, w których leczeni są pacjenci z innych krajów UE
  • zapewnić dostęp do niezbędnego leczenia

Więcej informacji :

Lista ERN