x

Hledat síť specializovaných center

* (*) povinné pole

Nápověda

Orphanet zahrnuje sítě odborných center zaměřených na vzácná onemocnění nebo skupinu vzácných onemocnění, která jsou zdravotnickými úřady oficiálně uznána jako mezinárodní nebo národní síť odborných center nebo která získala zvláštní financování od zavedeného orgánu.

Chcete-li získat přístup k těmto informacím, zadejte požadovaný název onemocnění.

Výsledky lze seřadit buď geograficky (podle země, regionu a města v abecedním pořadí), nebo podle specifičnosti (od těch, které jsou více zaměřeny na konkrétní onemocnění, po ty, které se specializují na skupinu nemocí, včetně hledané nemoci).

K souvisejícím datovým sadám Orphanet v agregovaném formátu můžete přistupovat prostřednictvím služby Orphadata po podpisu dohody o přenosu dat/smlouvy o poskytování služeb.

Upozornění

Sběr dat se uskutečňuje v zemích konsorcia Orphanet a v současné době stále probíhá. Databázi tedy nelze považovat za úplnou. Pokud síť odborných center není uvedena v daném regionu nebo zemi, pravděpodobně nebyla identifikována nebo mohla odmítnout uvedení. Je také možné, že dosud nebyla vytvořena síť odborných center pro některá vzácná onemocnění.

V žádném případě nejsou tyto sítě odborných center jedinými místy, kde mohou být pacienti adekvátně diagnostikováni a léčeni. V případě potřeby existují další místa pro odbornou pomoc.

Účelem informací v Orphanet není nahradit profesionální zdravotní péči. Orphanet nemůže být činěn odpovědným za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.