Orphanet: Sieci centrów eksperckich
x

Wyszukaj sieć centrów ekspreckich

* (*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat sieci centrów eksperckich dla choroby rzadkiej lub grupy chorób rzadkich, które są oficjalnie uznawane przez urzędy ds. zdrowia za międzynarodową lub krajową sieć centrów eksperckich lub uzyskały finansowanie z powszechnie uznanego źródła.

Wpisz nazwę wybranej choroby aby uzyskać dostęp do informacji.

Wyniki można sortować zarówno według regionu geograficznego (kraju, regionu i miasta, w porządku alfabetycznym), lub według specyfiki (od ośrodków dedykowanych wybranej chorobie do tych skupionych wokół grupy chorób, do której należy szukana choroba).

Za pośrednictwem Orphadata, po podpisaniu umowy dotyczącej transferu danych / umowy dotyczącej świadczenia usług, możesz uzyskać dostęp do powiązanych zbiorów danych Orphanet w zagregowanym formacie.

Ostrzeżenie

Zbieranie danych odbywa się krajach należących do konsorcjum Orphanetu, a proces jest w toku. Zatem bazy danych nie można obecnie uznać za kompletną. Jeżeli w wykazie dla danego regionu lub kraju brakuje informacji o sieci centrów eksperckich może to oznaczać, że takie sieć nie została jeszcze zidentyfikowana lub nie wyraziła zgody na umieszczenie w wykazie. Istnieje także możliwość, że dla niektórych chorób rzadkich nie powstały jeszcze sieci centrów eksperckich.

Wymienione centra eksperckie w żaden sposób nie mogą zostać uznane za jedyne miejsce, w którym pacjenci mogą zostać odpowiednio zdiagnozowani i leczeni. Istnieją inne miejsca, w których można uzyskać poradę ekspertów.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.