Orphanet: Ośrodki eksperckie
x

Wyszukaj centrum eksperckie

* (*) pole obowiązkowe

Centre de compétence de la maladie de von Hippel-Lindau et autres prédispositions héréditaires au cancer du rein de l'adulte

Competence centre for von Hippel-Lindau disease and other hereditary predispositions for adult kidney carcinomas

  • Laboratoire de Biologie Médicale OncoGènAuvergne - Unité d'Oncogénétique
  • Département d'oncogénétique
  • CLCC Jean Perrin
  • 58 Rue Montalembert BP 392
  • 63011 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
  • FRANCE
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Październik 2022

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o tej klinice

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.