Orphanet: Ośrodki eksperckie
x

Wyszukaj centrum eksperckie

* (*) pole obowiązkowe

Centre de compétence de la maladie de von Hippel-Lindau et autres prédispositions héréditaires au cancer du rein de l'adulte

Competence centre for von Hippel-Lindau disease and other hereditary predispositions for adult kidney carcinomas

 • Unité de Génétique OncoHématologique (GOH)
 • Département Hématologie Oncogénétique et Immunologie
 • CHU Grenoble Alpes
 • Boulevard de la Chantourne
 • 38043 GRENOBLE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Kierownik kliniki : Pr Dominique LEROUX
 • Telefon : 33 (0)4 76 76 88 78
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)4 76 76 84 67
 • Fax : 33 (0)4 76 76 87 93
 • Strona internetowa
 • Zakres wiekowy : Dla Dorosłych
 • Typy : Opieka medyczna REFERENCE CENTER
Ostatnia aktualizacja : Marzec 2020

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o tej klinice

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.