x

Institüt für Medizinische Molekulargenetik

 • Universität Zürich
 • Wagistrasse 12
 • 8952 SCHLIEREN
 • SWITZERLAND
 • Status : Public
 • Telefon : 0041 (0)44 556 33 50
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 0041 (0)44 556 33 51
 • Webová stránka
 • Kontakt
 • EUGT kód : EUGTCH60608

Kontakty

Management kvality

Akreditace Akreditace

Akreditace
Organizmus
Rok
Rozsah akreditace

EQA EQA

EQA pořádaná EMQN

CMT/HNPP (Charcot-Marie-Tooth disease / Hereditary Neuropathy with Pressure Palsies)
2016, 2017, 2018, 2019
Cardiac genetics - Hypertrophic cardiomyopathies
2019
Cardiac genetics - arrthymias
2019
DM (Myotonic dystrophy)
2016, 2017, 2018, 2019
FRDA (Friedreich ataxia)
2016, 2017, 2018, 2019
Germline NGS mutation testing
2016, 2017, 2018, 2019
HD (Huntington disease)
2016, 2017, 2018, 2019
HRF (Hereditary Recurrent Fevers)
2017, 2018, 2019
SCA (Spinocerebellar ataxias)
2016, 2017, 2018, 2019
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2016, 2017, 2018, 2019
SMA (Spinal muscular atrophy)
2016, 2017, 2018, 2019

EQA pořádaná GenQA

Arrhythmia
2018
Ataxia and spastic paraplegia
2021
Cardiomyopathies
2018
Eye Disorders
2020, 2021
Preimplantation genetic testing for aneuploidies
2020, 2021
Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.