x

Klinicni institut za genomsko medicino

 • Univerzitetni klinicni center Ljubljana
 • Zaloska cesta 2
 • 1000 LJUBLJANA
 • SLOVENIA
 • Status : Public
 • Telefon : 00386 1 522 2064
 • Další telefonní kontakt : -
 • Fax : 00386 1 5401 137
 • Webová stránka
 • Kontakt
 • EUGT kód : EUGTSI92225

Kontakty

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.