x

Bayer AG

  • Bayer AG
  • Po Box 51368
  • 51368 LEVERKUSEN
  • GERMANY
  • Status : Private for-profit
  • Telefon : 0049 30 300 139 003
  • Další telefonní kontakt : -
  • Fax : -
  • Webová stránka
  • EUGT kód : EUGTDE132946

Kontakty

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.