Orphanet: Laboratorio Specializzato di Genetica Medica
x

Laboratorio Specializzato di Genetica Medica

  • Istituto CSS-Mendel
  • Viale Regina Margherita 261
  • 00198 ROMA
  • ITALY
  • Status : Private non-for-profit
  • Telefon : 39 06 44160515
  • Dodatkowy telefon : 39 06 44160503
  • Fax : 39 06 44160548
  • Strona internetowa
  • EUGT number : EUGTIT38556

Dane dotyczące zarządzania jakością

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CEQAS

Amniotic Fluid
2014, 2015, 2016, 2017
Bloods - Postnatal
2014, 2015, 2016, 2017
Constitutional microarray (postnatal)
2014, 2015, 2016, 2017
Genetic Counselling -Dysmorphology
2016
Genetic Counselling -Monogenic disorder
2016
Prenatal array exploratory pilot and survey
2014, 2015
Prenatal microarray
2016, 2017

EQA scheme(s) organized by EMQN

DFNB1 (Sordità ereditaria)
2014
PWAS (Sindromi di Prader-Willi and Angelman)
2014
SEQ (Sequenziamento del DNA) - Full scheme
2014
SMA (Atrofia muscolare spinale)
2014

EQA scheme(s) organized by GenQA

Amniotic Fluid
2018
Blood -postnatal
2018
Constitutional microarray (postnatal)
2018
Prenatal constitutional CNV detection (previously Prenatal microarray)
2018

EQA scheme(s) organized by IEQA-ISS

Citogenetica Prenatale e Postnatale
2015
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.