Orphanet: Service de G��n��tique Mol��culaire
x

Service de Génétique Moléculaire

  • Hôpital Necker-Enfants Malades
  • 149 rue de Sèvres
  • 75743 PARIS
  • FRANCE
  • Status : Public
  • Telefon : 33 (0)1 44 49 51 64
  • Dodatkowy telefon : 33 (0)1 44 38 15 07
  • Fax : 33 (0)1 71 19 64 20
  • Strona internetowa
  • EUGT number : EUGTFR7689

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Cystic fibrosis)
2015, 2017, 2018

EQA scheme(s) organized by GenQA

Fragile X syndrome and FMR1-related disorders
2019

EQA scheme(s) organized by Réseau National des maladies mitochondriales

ADN mitochondrial, POLG
2017, 2020
NGS 'Genes nucléaires cytopathies mitochondriales'
2020
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.