Orphanet: Sectie DNA diagnostiek
x

Sectie DNA diagnostiek

 • Afdeling Klinische Genetica
 • Erasmus MC, Faculteitsgebouw
 • Dr. Molewaterplein 50
 • 3015 GE ROTTERDAM
 • NETHERLANDS
 • Status : Public
 • Telefon : +31 (0)10 704 3197
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : +31 (0)10 704 3200
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTNL78619

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by EMQN

AZF (Y-Chromosome microdeletions)
2015, 2016
DFNB1 (Hereditary Deafness)
2015, 2016
PWAS (Prader-Willi and Angelman syndromes)
2015, 2016

EQA scheme(s) organized by UKNEQAS

BRCA
2015, 2016
C9orf72 related Frontotemperal Dementia and/or Amyotrophic Lateral Sclerosis PILOT
2015, 2016
CF (Cystic Fibrosis)
2014, 2015, 2016
Cystic Fibrosis on blood spots
2014, 2015, 2016
FRAX (Fragile X syndrome)
2014
Fabry disease
2015, 2016
HCM (Hypertrophic cardiomyopathies)
2014
MCC & sexing (Maternal cell contamination with sexing)
2014, 2015, 2016
NGS (Next Generation Sequencing) PILOT
2015
Pathogenicity of sequence variants (interpretation)
2016
Pathogenicity of sequence variants (interpretation) PILOT
2015
SCAs (Spinocerebellar ataxias)
2015, 2016
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.