Orphanet: Clinical Institute of Medical Genetics
x

Klinicni institut za genomsko medicino

 • Univerzitetni klinicni center Ljubljana
 • Zaloska cesta 2
 • 1000 LJUBLJANA
 • SLOVENIA
 • Status : Public
 • Telefon : 00386 1 522 2064
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 00386 1 5401 137
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTSI92225

Kontakt

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.