Orphanet: Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck
x

Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck

  • Medizinische Universität Innsbruck
  • 6020 INNSBRUCK
  • AUSTRIA
  • Status : Public
  • Telefon : +43 (0)512 9003 70531
  • Dodatkowy telefon : -
  • Fax : -
  • Strona internetowa
  • Kontakt
  • EUGT number : EUGTAT170224

Kontakt

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Cystic fibrosis)
2015, 2017, 2019

EQA scheme(s) organized by EMQN

AZF (Y-Chromosome microdeletions)
2016, 2018
BRCA (Familial breast cancer) - full scheme
2015, 2017, 2019
BWS Beckwith-Wiedemann syndrome (Pilot)
2015
BWS/SRS (Beckwith-Wiedemann and Silver-Russell syndromes)
2017, 2019
CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia)
2016, 2018
CMT (Charcot-Marie-Tooth disease)
2017, 2019
Cardiac genetics - arrhythmias
2018
DFNB1 (Hereditary Deafness)
2015, 2019
DM (Myotonic dystrophy)
2018
DMD (Duchenne and Becker muscular dystrophies)
2015, 2016, 2018
FAP (Familial Adenomatous Polyposis Colon Cancer)
2018
FH (Familial hypercholesterolemia - pilot scheme)
2015
FH (Familial hypercholesterolemia)
2017, 2019
FRAX (Fragile X syndrome) - Full scheme
2015, 2017, 2019
FRDA (Friedreich ataxia)
2015, 2017, 2019
HD (Huntington disease)
2016, 2018
HFE (Hereditary hemochromatosis)
2016
HNPCC (Hereditary non-polyposis colon cancer)
2016, 2018
HRF (Hereditary Recurrent Fevers)
2017, 2019
MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2)
2017, 2019
Molecular testing of somatic changes in BRCA genes for ovarian cancer
2017
NEXTGEN (NextGen DNA Sequencing - v Germline)
2015, 2016, 2017, 2019
OI (Osteogenesis imperfecta)
2018
POR (Porphyria)
2015, 2017, 2019
PWAS (Prader-Willi and Angelman syndromes)
2015, 2016, 2018
SCA (Spinocerebellar ataxias)
2016, 2018
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2015, 2016, 2017, 2019
SHOX (Short stature homeobox gene testing)
2016, 2018
SMA (Spinal muscular atrophy)
2015, 2019
SRS (Silver Russell syndrome)
2015
VHL (Von Hippel Lindau syndrome)
2015, 2017, 2019
WIL (Wilson disease)
2015, 2017, 2019
aCGH/ Microarrays
2019
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.