Orphanet: Sektion P��diatrische Kardiologie
x

Sektion Pädiatrische Kardiologie

  • Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Ulm
  • Eythstr. 24
  • 89075 ULM
  • GERMANY
  • Status : Public
  • Telefon : 49 (0)731 500 57127
  • Dodatkowy telefon : -
  • Fax : 49 (0)731 500 57105
  • Strona internetowa
  • EUGT number : EUGTDE240728

Kontakt

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.