Orphanet: Genetic Disorders UK
x

Genetic Disorders UK

 • GDUK - Genetic Disorders UK
 • PO Box 872
 • RH16 9QJ HAYWARDS HEATH
 • UNITED KINGDOM
 • Status : -
 • Telefon : 44 (0) 800 987 8987
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTGB364241

Kontakt

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.