Orphanet: Equipe Physiopathologie et th�rapie des maladies mitochondriales
x

Equipe "Physiopathologie et thérapie des maladies mitochondriales"

  • Unité INSERM U 1141 - Neuroprotection du cerveau en développement
  • CHU Paris - Hôpital Robert Debré
  • 48 boulevard Sérurier
  • 75019 PARIS
  • FRANCE
  • Status : Public

Kontakt

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.