Orphanet: Laboratoire de biologie moléculaire
x

Laboratoire de biologie moléculaire

 • Genetique Oncologique et Endocrinienne
 • CHU de Marseille - Hôpital de la Conception
 • 147 Boulevard Baille
 • 13385 MARSEILLE CEDEX 5
 • FRANCE
 • Status : Public
 • Telefon : 33 (0)4 91 38 39 16
 • Dodatkowy telefon : 33 (0)4 91 38 13 42
 • Fax : 33 (0)4 91 38 30 81
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTFR7925

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by DGKL/RfB

Molecular Genetic Group 1 Set A (F5, F2, MTHFR)
2016
Molecular Genetic Group 1 Set C (APOE)
2016, 2017, 2018
Molecular Genetic Group 1 Set D (HFE)
2016, 2017, 2018
Molecular Genetic Group 2 Set D (CYP2D6, CYP2C19)
2016, 2017, 2018

EQA scheme(s) organized by EMQN

MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2)
2015, 2016, 2017
SEQ (DNA sequencing) - Data quality assessment
2015, 2016, 2018
VHL (Von Hippel Lindau syndrome)
2015, 2016, 2017, 2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.