x

2 Výsledky

Popisek : Ustanovená specializovaná centra = AkreditaceČlen ERN = ERN

ITÁLIE

LIGURIA
GENOVA

Centro di Riferimento per le malattie neurologiche pediatriche rare
IRCCS Istituto G. Gaslini - Ospedale Pediatrico

ITÁLIE

LIGURIA
GENOVA

Centro di Riferimento per le epilessie rare
IRCCS Istituto G. Gaslini - Ospedale Pediatrico