Orphanet: Pr Florence PASQUIER
x

Wyszukaj specjalistę

Pr Florence PASQUIER

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre - Clinical expert
 • E-mail :
 • Telefon : 33 (0)3 20 44 57 85
 • Mobile : -
 • Clinique Neurologique, Centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR)
 • CHRU de Lille - Hôpital Roger Salengro
 • Rue du Pr. Emile Laine
 • 59037 LILLE CEDEX
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)3 20 44 60 21
 • Fax  : 33 (0)3 20 44 54 93
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • Clinique de Génétique "Guy Fontaine"
 • Pôle de Biologie Pathologie Génétique
 • CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique
 • Boulevard du Pr Jules Leclercq
 • 59037 LILLE CEDEX
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)3 20 44 49 81
 • Fax  : 33 (0)3 20 44 49 01
 • Strona internetowa
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.