Orphanet: Dr Gian Franco GELLI
x

Wyszukaj specjalistę

Dr Gian Franco GELLI

 • Activities registered with Orphanet : Responsible for diagnostic tests - Kierownik laboratorium
 • E-mail :
 • Telefon : 39 06 77302610
 • Mobile : -
 • Laboratorio di Genetica Medica - settore di Citogenetica
 • U.O.S.D. di Genetica Medica
 • ASLRM1 - Centro per la tutela della Salute della Donna e del Bambino
 • Via Garigliano 55
 • 00198 ROMA
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 06 77302663
 • Fax  : 39 06 77302649
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • Laboratorio di Genetica Medica - settore di Genetica Molecolare
 • U.O.S.D. di Genetica Medica
 • ASLRM1 - Centro per la tutela della Salute della Donna e del Bambino
 • Via Garigliano 55
 • 00198 ROMA
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 06 77302618
 • Fax  : 39 06 77302649
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.