Orphanet: Prof Generoso ANDRIA
x

Wyszukaj specjalistę

Pr Generoso ANDRIA

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre - Principal investigator of clinical trial - Coordinator of research network - Kierownik laboratorium
 • E-mail :
 • Telefon : 39 081 7462673
 • Mobile : -
 • Laboratorio Dipartimento di Pediatria
 • Dipartimento di Pediatria
 • Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II"
 • Via Sergio Pansini 5
 • 80131 NAPOLI
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 081 7462673
 • Fax  : 39 081 7463116
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • U.O.C. di Genetica Clinica Pediatrica
 • Dipartimento di Pediatria
 • Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II"
 • Via Sergio Pansini 5
 • 80131 NAPOLI
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 081 7462673
 • Fax  : 39 081 7463116
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.