Orphanet: Dr Franco LILLIU
x

Wyszukaj specjalistę

Dr Franco LILLIU

 • Activities registered with Orphanet : Clinical expert - Responsible for diagnostic tests - Kierownik laboratorium
 • E-mail :
 • Telefon : 39 070 6095503
 • Mobile : -
 • Laboratorio Malattie del Metabolismo e Screening Neonatale
 • II Clinica Pediatrica
 • Ospedale Regionale per le Microcitemie
 • Via Jenner
 • 09121 CAGLIARI
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 070 6095533
 • Fax  : 39 070 6095530
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • U.O.C. di Microcitemie ed altre Malattie Ematologiche
 • Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie
 • Ospedale Regionale per le Microcitemie
 • Via Jenner
 • 09121 CAGLIARI
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 070 6095508
 • Fax  : 39 070 6095558
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • Servizio Malattie Metaboliche del Bambino
 • II Clinica Pediatrica
 • Ospedale Regionale per le Microcitemie
 • Via Jenner
 • 09121 CAGLIARI
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 070 6095656
 • Fax  : 39 070 6095558
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.