Orphanet: Dr Sebastiano BIANCA
x

Wyszukaj specjalistę

Dr Sebastiano BIANCA

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre - Manager of registry
 • E-mail :
 • Telefon : 39 095 7595384
 • Mobile : -
 • Servizio di Genetica Medica - Centro di Riferimento per la Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Malattie Genetiche Rare
 • Dipartimento Materno Infantile
 • Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima
 • Via Palermo 636
 • 95122 CATANIA
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 095 7595384
 • Fax  : 39 095 795384
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.