Orphanet: Pr Andrea PESSION
x

Wyszukaj specjalistę

Pr Andrea PESSION

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre - Kierownik laboratorium
 • E-mail :
 • Telefon : 39 051 346044
 • Mobile : -
 • U.O. di Pediatria - Oncologia ed Ematologia Pediatrica
 • Dipartimento Salute della Donna, del Bambino e dell'Adolescente
 • Policlinico S. Orsola-Malpighi - Area S. Orsola
 • Via Massarenti 9
 • 40138 BOLOGNA
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 051 6364443
 • Fax  : 39 051 346044
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • U.O. di Pediatria - Laboratorio di Genetica Molecolare
 • Dipartimento di Salute della Donna, del Bambino e dell'Adolescente
 • Policlinico S. Orsola-Malpighi - Area S. Orsola
 • Via Massarenti 9
 • 40138 BOLOGNA
 • ITALY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 39 051 2144436
 • Fax  : 39 051 6363062
 • Strona internetowa
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.