Orphanet: Mme Véronique TREMBLAY
x

Wyszukaj specjalistę

Ms Véronique TREMBLAY

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre
 • E-mail :
 • Telefon : 1 (418) 695 - 7777
 • Mobile : -
 • Centre de réadaptation Le Parcours
 • École de réadaptation (site Saguenay), FMSS, Université de Sherbrooke
 • CSSS - Centre de santé et de services sociaux de Jonquière
 • 2230, rue de l'Hôpital, 7e étage
 • G7X 7X2 JONQUIÈRE
 • CANADA
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 1 (418) 695 - 7777
 • Fax  : 1 (418) 695 - 7758
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.