Orphanet: Mme Catherine CASSEAU
x

Wyszukaj specjalistę

Ms Catherine CASSEAU

 • Activities registered with Orphanet : Contact person of patient organisation
 • E-mail : -
 • Telefon : +32 (0)81 77 67 13
 • Mobile : -
 • La Ligue Francophone Belge contre l'Epilepsie ASBL
 • Ligue Francophone Belge contre l'Epilepsie ASBL
 • Avenue Albert, 49
 • 1190 BRUXELLES
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)2 344 32 63
 • Fax  : +32 (0)2 343 68 37
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.