Orphanet: Ms Eva SCHOETERS
x

Wyszukaj specjalistę

Ms Eva SCHOETERS

 • Activities registered with Orphanet : Head of patient organisation - Coordinator of patient organisation network
 • E-mail :
 • Telefon : +32 (0)484 94 18 93
 • Mobile : -
 • Rare Diseases Belgium
 • Belgische koepel voor patiënten met een zeldzame ziekte/Association coupole belge pour les patients atteints d'une maladie rare
 • RaDiOrg
 • p/a Eurordis - Egmontstreet 11
 • 1000 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)478 72 77 03
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.