Orphanet: INAMIRIZIV
x

Wyszukaj specjalistę

INAMI/RIZIV

 • Activities registered with Orphanet : Public funding body
 • E-mail :
 • Telefon : +32 (0)2 739 71 11
 • Mobile : -
 • Institut national d'assurance maladie-invalidité/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • INAMI/RIZIV
 • Avenue de Tervueren, 211
 • 1150 BRUXELLES
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)2 739 71 11
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.