Orphanet: Pr Xavier STEPHENNE
x

Wyszukaj specjalistę

Pr Xavier STEPHENNE

 • Activities registered with Orphanet : Coordinator of expert centre - Clinical expert - Principal investigator of clinical trial
 • E-mail :
 • Telefon : +32 (0)2 764 13 87
 • Mobile : -
 • Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • Université Catholique de Louvain
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)2 764 11 11
 • Fax  : + 32 (0)2 764 37 03
 • Strona internetowa
 • Service de gastro-entérologie et hépatologie pédiatrique
 • Department of Pediatrics
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)2 764 13 87
 • Fax  : +32 (0)2 764 89 09
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • Centre expert en maladies hépatiques rares pour enfants
 • Service d'hépato-gastro-entérologie pédiatrique
 • Cliniques universitaires Saint-Luc - UCLouvain
 • Avenue Hippocrate, 10
 • 1200 BRUSSELS
 • BELGIUM
 • Więcej informacji
 • Telefon  : +32 (0)2 764 13 87
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.