Orphanet: Pr Frédérique SAVAGNER
x

Wyszukaj specjalistę

Pr Frédérique SAVAGNER

 • Activities registered with Orphanet : Responsible for diagnostic tests - Investigator of research project
 • E-mail :
 • Telefon : 33 (0)5 67 69 03 75
 • Mobile : -
 • Laboratoire de Biochimie
 • Pôle biologie
 • Institut Fédératif de Biologie
 • 330 avenue de Grande Bretagne
 • 31059 TOULOUSE
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)5 67 69 03 76
 • Fax  : 33 (0)5 67 69 03 77
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem : 
 • Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires
 • UMR 1048 Inserm / Université Toulouse III Paul Sabatier
 • CHU de Toulouse - Hôpital Rangueil
 • 1 Avenue du Pr Jean Poulhès - TSA 50032
 • 31059 TOULOUSE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)5 61 32 56 00
 • Fax  : 33 (0)5 61 32 56 21
 • Strona internetowa
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.