Orphanet: Search for a person
x

Wyszukaj specjalistę

6 Wyniki

Nagłówek : Designated centres of expertise = Akredytacja
Członek Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) = ERN

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Centro di riferimento per l'autismo e i disturbi correlati
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Centro di riferimento per le epilessie rare
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Centro di riferimento per le malattie neurogenetiche rare
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Consulenza Specialistica per i ritardi mentali rari
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Centro di riferimento per la sclerosi tuberosa
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia

WŁOCHY

LAZIO
ROMA

Consulenza Specialistica per la sindrome di Gilles de la Tourette
A.O.U. Policlinico di Tor Vergata - Facoltà di Medicina e Chirurgia