Orphanet: Search for a person
x

Wyszukaj specjalistę

2 Wyniki

Nagłówek : Designated centres of expertise = Akredytacja
Członek Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) = ERN

FRANCJA

HAUTS-DE-FRANCE
LILLE

Consultation de conseil génétique
CHU de Lille - Centre de Biologie Pathologie Génétique