x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:100  Ataxia telangiectasia

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Seeing/watching
Trvalé omezení
Střední
Reading
Trvalé omezení
Střední
Writing
Trvalé omezení
Střední
Receiving written messages
Trvalé omezení
Střední
Speaking
Trvalé omezení
Střední
Writing messages
Trvalé omezení
Nízká
Participating in a conversation
Trvalé omezení
Nízká
Standing
Trvalé omezení
Závažné
Sitting
Trvalé omezení
Závažné
Bending
Trvalé omezení
Závažné
Transferring oneself
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining a standing position
Trvalé omezení
Závažné
Maintaining head position
Trvalé omezení
Střední
Reaching and catching objects
Trvalé omezení
Závažné
Lifting and carrying objects
Trvalé omezení
Závažné
Handling objects (fine hand use)
Trvalé omezení
Závažné
Walking short distances
Trvalé omezení
Závažné
Walking long distances
Trvalé omezení
Závažné
Performing vigorous activities (climbing, running, jumping, swimming,...)
Trvalé omezení
Závažné
Washing oneself
Trvalé omezení
Závažné
Caring for body parts (skin, teeth, nails, hair, genitals)
Trvalé omezení
Závažné
Dressing/undressing
Trvalé omezení
Závažné
Eating
Trvalé omezení
Závažné
Drinking
Trvalé omezení
Závažné
Managing one's health (diet, medications, prevention, needs, assistance, monitoring)
Trvalé omezení
Závažné
Moving around within the home
Trvalé omezení
Závažné
Moving around outside the home
Trvalé omezení
Závažné
Using transportation
Trvalé omezení
Závažné
Driving
Trvalé omezení
Kompletní
Shopping
Trvalé omezení
Závažné
Cooking/preparing meals
Trvalé omezení
Závažné
Doing housework
Trvalé omezení
Závažné
Looking after/helping others
Trvalé omezení
Závažné
Learning a profession (vocational training/apprenticeship) in the standard environment
Trvalé omezení
Kompletní
Learning a profession (vocational training/apprenticeship) in an adapted mainstream/special environment
Trvalé omezení
Závažné
Accessing higher education
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a standard environment
Trvalé omezení
Kompletní
Engaging in paid work in a supported/sheltered environment
Trvalé omezení
Závažné
Seeking employment
Trvalé omezení
Závažné
Performing professional tasks
Trvalé omezení
Závažné
Carrying out administrative procedures
Trvalé omezení
Střední
Undertaking a simple task
Trvalé omezení
Závažné
Undertaking a complex/multiple task
Trvalé omezení
Závažné
Carrying out daily routines
Trvalé omezení
Závažné
Taking part in community life
Trvalé omezení
Střední
Playing with others
Trvalé omezení
Střední
Socializing
Trvalé omezení
Nízká
Practicing sports
Trvalé omezení
Střední
Participating in the arts and cultural activities
Trvalé omezení
Nízká
Travelling
Trvalé omezení
Závažné
Časté
Dočasnost
Závažnost
Attending mainstream school
Trvalé omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Using communication devices
Trvalé omezení
Střední
Nedefinováno
Sleeping/staying awake
Engaging in sexual relationships
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Air quality
Zdroj: Pr Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR[Expert]
Poslední aktualizace: 15/07/2016

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.