x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:83465  Narkolepsie bez kataplexie

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Staying asleep
Trvalé omezení
Závažné
Getting good quality sleep
Trvalé omezení
Střední
Staying awake
Trvalé omezení
Závažné
Moving around outside the home
Zpoždění akvizice
Střední
Using transportation
Zpoždění akvizice
Střední
Driving
Zpoždění akvizice
Střední
Seeking employment
Trvalé omezení
Střední
Performing professional tasks
Trvalé omezení
Střední
Časté
Dočasnost
Závažnost
Handling stress, responsabilities, emergencies and ensuring one's safety
Trvalé omezení
Střední
Handling emotions and mood
Trvalé omezení
Střední
Taking part in community life
Přechodné omezení
Nízká
Practicing sports
Přechodné omezení
Nízká
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Light intensity
Day/night cycles
Zdroj: Dr Caroline GAURIAU[Expert]_Pr Damien LEGER[Expert]_Dr Virginie BAYON[Expert]
Poslední aktualizace: 27/03/2015

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.