x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:232  Srpkovitá anémie

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Udržení pozice ve stoje
Přechodné omezení
Střední
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Přechodné omezení
Závažné
Sám se umýt
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Péče o části těla (kůže, zuby, nehty, vlasy, genitálie)
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Úprava močení
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Úprava defekace
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Oblékání/svlékání
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Jedení
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Zvládání stresu, odpovědnosti, mimořádných událostí a zajištění vlastní bezpečnosti
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb po domě
Přechodné omezení
Závažné
Pohyb mimo domov
Přechodné omezení
Závažné
Řízení
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Řízení
Přechodné omezení
Závažné
Navazování/udržení přátelství
Přechodné omezení
Závažné
Navazování sexuálních vztahů
Přechodné omezení
Závažné
Nakupování
Přechodné omezení
Kompletní
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Přechodné omezení
Kompletní
Docházení do běžné školy
Zpoždění akvizice
Závažné
Docházení do běžné školy
Přechodné omezení
Závažné
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Zpoždění akvizice
Závažné
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Přechodné omezení
Závažné
Přístup k vyššímu vzdělání
Přechodné omezení
Závažné
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Přechodné omezení
Závažné
Hledání zaměstnání
Přechodné omezení
Závažné
Vykonávání běžných denních povinností
Přechodné omezení
Závažné
Provozování sportu
Trvalé omezení
Závažné
Provozování sportu
Přechodné omezení
Kompletní
Cestování
Přechodné omezení
Kompletní
Cestování
Přechodné omezení
Závažné
Časté
Dočasnost
Závažnost
Stoj
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Zvedání a nošení předmětů
Přechodné omezení
Střední
Chůze na krátké vzdálenosti
Trvalé omezení
Střední
Chůze na krátké vzdálenosti
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Trvalé omezení
Závažné
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Trvalé omezení
Závažné
Usínání
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Zůstat ve stavu spánku
Přechodné omezení
Střední
Zůstat ve stavu bdění
Přechodné omezení
Střední
Navazování a udržování intimních vztahů
Přechodné omezení
Závažné
Vykonávání domácích prací
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Přístup k vyššímu vzdělání
Zpoždění akvizice
Závažné
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Plnění odborných úkolů
Trvalé omezení
Závažné
Plnění odborných úkolů
Přechodné omezení
Závažné
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Přechodné omezení
Střední
Zapojení se do komunitního života
Přechodné omezení
Závažné
Hraní s ostatními
Přechodné omezení
Střední
Společenská setkání
Přechodné omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Zrak/pozorování
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Sluch/naslouchání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Učení se čtení
Zpoždění akvizice
Střední
Učení se psaní
Zpoždění akvizice
Střední
Učení se počítání
Zpoždění akvizice
Střední
Čtení
Zpoždění akvizice
Střední
Psaní
Trvalé omezení
Střední
Počítání
Trvalé omezení
Střední
Soustředění pozornosti
Zpoždění akvizice
Střední
Zapamatování a vybavování si
Přechodné omezení
Závažné
Myšlení a uvažování
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Vnímání prostoru
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Zapojení se do konverzace
Přechodné omezení
Nízká
Poloha vsedě
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Udržení pozice ve stoje
Trvalé omezení
Střední
Kvalitní spánek
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Kontrola vlastního chování obecně
Přechodné omezení
Závažné
Pohyb po domě
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb mimo domov
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb pomocí dopravy
Přechodné omezení
Závažné
Vaření/příprava jídla
Přechodné omezení
Nespecifikováno
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení se do uměleckých a kulturních aktivit
Přechodné omezení
Střední
Nedefinováno
Udržování rodinných vztahů
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Potraviny
Teplota
Vlhkost
Intenzita světla
Kvalita světla
Střídání dne a noci
Střídání ročních období
Kvalita vzduchu
Zdroj: Pr Frederic GALACTEROS[Expert]_Fédération SOS Globi[Patient organisation]
Poslední aktualizace: 13/02/2019

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.