x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:1010  Autozomálně dominantní palmoplantární keratoderma a vrozená alopecie

::Toto onemocnění obvykle není spojeno s žádnou funkčních obtíží (omezení aktivity a/nebo participace) uvedených ve slovníku Orphanet Functioning, pokud je pacientovi poskytována optimální standardní péče a management onemocnění (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, péče a podpora).
Faktory prostředí však mohou vyžadovat zvláštní pozornost pro optimální zvládnutí této nemoci. Tyto informace jsou omezeny na důsledky nemoci a jejího zvládání na fungování a každodenní život. Klinické aspekty (včetně únavy, bolesti, dopadu onemocnění na psychický stav pacienta) jsou popsány v dalších dokumentech (tj. Informační listy o disabilitě).

Zdroj: Dr Marco CASTORI[Expert]
Poslední aktualizace: 09/01/2015

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.