x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:98757  Spinocerebelární ataxie, typ 3

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Vytváření zpráv
Trvalé omezení
Závažné
Mluvení
Trvalé omezení
Závažné
Psaní zpráv
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení se do konverzace
Trvalé omezení
Nízká
Stoj
Trvalé omezení
Závažné
Poloha vsedě
Trvalé omezení
Závažné
Ohyb těla
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Přemisťování se
Trvalé omezení
Závažné
Udržení pozice ve stoje
Trvalé omezení
Závažné
Dosahování na předměty a chytání předmětů
Trvalé omezení
Střední
Zvedání a nošení předmětů
Trvalé omezení
Závažné
Manipulace s předměty (jemné používání rukou)
Trvalé omezení
Závažné
Chůze na krátké vzdálenosti
Trvalé omezení
Závažné
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Trvalé omezení
Kompletní
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Trvalé omezení
Kompletní
Sám se umýt
Trvalé omezení
Závažné
Péče o části těla (kůže, zuby, nehty, vlasy, genitálie)
Trvalé omezení
Závažné
Úprava močení
Trvalé omezení
Závažné
Úprava defekace
Trvalé omezení
Závažné
Oblékání/svlékání
Trvalé omezení
Závažné
Jedení
Trvalé omezení
Závažné
Pití
Trvalé omezení
Závažné
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb po domě
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb mimo domov
Trvalé omezení
Závažné
Používání dopravy
Trvalé omezení
Závažné
Řízení
Trvalé omezení
Kompletní
Nakupování
Trvalé omezení
Závažné
Vaření/příprava jídla
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání domácích prací
Trvalé omezení
Závažné
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Trvalé omezení
Kompletní
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení do placené práce v podporovaném/chráněném prostředí
Trvalé omezení
Střední
Plnění odborných úkolů
Trvalé omezení
Závažné
Hraní s ostatními
Trvalé omezení
Závažné
Provozování sportu
Trvalé omezení
Kompletní
Zapojení se do uměleckých a kulturních aktivit
Trvalé omezení
Střední
Cestování
Trvalé omezení
Závažné
Časté
Dočasnost
Závažnost
Vytváření zpráv ve znakovém jazyce
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Vytváření neverbálních zpráv
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Používání komunikačních prostředků a pomůcek
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Střední
Nakládání s penězi/hospodaření s vlastním rozpočtem
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Provádění administrativních činností
Trvalé omezení
Střední
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání běžných denních povinností
Trvalé omezení
Střední
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Zrak/pozorování
Trvalé omezení
Nízká
Sluch/naslouchání
Trvalé omezení
Nízká
Psaní
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Počítání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Soustředění pozornosti
Trvalé omezení
Nízká
Zapamatování a vybavování si
Trvalé omezení
Nízká
Kvalitní spánek
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zůstat ve stavu bdění
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zvládání emocí a nálad
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Kontrola vlastního chování obecně
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Jednání s jinými lidmi
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování/udržení přátelství
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Udržování rodinných vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Jednání s cizími osobami
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování a udržování intimních vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Navazování sexuálních vztahů
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Zdroj: Expert
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.