x

Hledat onemocnění a jeho funkční příznaky

* (*) povinné pole

ORPHA:1340  Kardiofaciokutánní syndrom

::Omezení aktivity/participace je popsáno podle Slovník Orphanet Functioning, odvozený a upravený podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví - děti a mládež (ICF-CY, WHO 2007). Poskytnuté informace jsou hodnoceny z celé populace pacientů postižených daným onemocněním, jimž je poskytována standardní péče (specifická a/nebo symptomatická léčba, prevence a profylaxe, zařízení a pomůcky, ošetřovatelská péče a podpora). Funkční následky jsou řazeny podle frekvence výskytu v populaci pacientů. Tato obecná informace se nemusí vztahovat na konkrétní případy. Potíže zde uvedené se mohou vyskytnout v různém stupni dočasnosti nebo závažnosti, ale mohou se vyskytnout i takové problémy, které zde uvedeny nejsou uvedeny.

 Ztráta schopnosti
Velmi časté
Dočasnost
Závažnost
Osvojování si jazykových dovedností
Trvalé omezení
Střední
Učení se čtení
Trvalé omezení
Střední
Učení se psaní
Trvalé omezení
Střední
Učení se počítání
Trvalé omezení
Střední
Čtení
Trvalé omezení
Střední
Psaní
Trvalé omezení
Střední
Počítání
Trvalé omezení
Střední
Soustředění pozornosti
Trvalé omezení
Střední
Rozhodování/převzetí iniciativy/řešení problémů
Trvalé omezení
Střední
Přijímání mluvených zpráv
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Přijímání zpráv ve znakovém jazyce
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Přijímání neverbálních zpráv
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Přijímání psaných zpráv
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Mluvení
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Vytváření zpráv ve znakovém jazyce
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Vytváření neverbálních zpráv
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Psaní zpráv
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Zapojení se do konverzace
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Používání komunikačních prostředků a pomůcek
Zpoždění akvizice
Nespecifikováno
Zvedání a nošení předmětů
Zpoždění akvizice
Střední
Manipulace s předměty (jemné používání rukou)
Zpoždění akvizice
Střední
Chůze na krátké vzdálenosti
Zpoždění akvizice
Střední
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Zpoždění akvizice
Střední
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Zpoždění akvizice
Střední
Sám se umýt
Trvalé omezení
Střední
Péče o části těla (kůže, zuby, nehty, vlasy, genitálie)
Trvalé omezení
Střední
Úprava močení
Trvalé omezení
Střední
Úprava defekace
Trvalé omezení
Střední
Oblékání/svlékání
Trvalé omezení
Střední
Jedení
Trvalé omezení
Střední
Pití
Trvalé omezení
Střední
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Trvalé omezení
Střední
Zvládání stresu, odpovědnosti, mimořádných událostí a zajištění vlastní bezpečnosti
Trvalé omezení
Střední
Kontrola vlastního chování obecně
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb mimo domov
Trvalé omezení
Závažné
Pohyb pomocí dopravy
Trvalé omezení
Závažné
Řízení
Trvalé omezení
Závažné
Jednání s jinými lidmi
Trvalé omezení
Nízká
Navazování/udržení přátelství
Trvalé omezení
Nízká
Jednání s cizími osobami
Trvalé omezení
Střední
Navazování a udržování intimních vztahů
Trvalé omezení
Závažné
Navazování sexuálních vztahů
Trvalé omezení
Závažné
Nakupování
Trvalé omezení
Střední
Vaření/příprava jídla
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání domácích prací
Trvalé omezení
Střední
Péče o ostatní/pomoc ostatním
Trvalé omezení
Závažné
Docházení do předškolního zařízení
Zpoždění akvizice
Závažné
Docházení do běžné školy
Trvalé omezení
Závažné
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v běžném prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Učení se profesi (odborná příprava/učňovská praxe) v přizpůsobeném běžném prostředí nebo ve speciálním prostředí
Trvalé omezení
Střední
Přístup k vyššímu vzdělání
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení do placené práce ve standardním prostředí
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení do placené práce v podporovaném/chráněném prostředí
Trvalé omezení
Střední
Hledání zaměstnání
Trvalé omezení
Závažné
Plnění odborných úkolů
Trvalé omezení
Závažné
Nakládání s penězi/hospodaření s vlastním rozpočtem
Trvalé omezení
Závažné
Provádění jednoduchého úkolu
Trvalé omezení
Závažné
Provádění složitého úkolu/mnohočetných úkolů
Trvalé omezení
Závažné
Vykonávání běžných denních povinností
Trvalé omezení
Střední
Zapojení se do komunitního života
Trvalé omezení
Střední
Hraní s ostatními
Trvalé omezení
Nízká
Společenská setkání
Trvalé omezení
Nespecifikováno
Provozování sportu
Trvalé omezení
Závažné
Zapojení se do uměleckých a kulturních aktivit
Trvalé omezení
Střední
Cestování
Trvalé omezení
Střední
Příležitostně
Dočasnost
Závažnost
Zvedání a nošení předmětů
Trvalé omezení
Závažné
Manipulace s předměty (jemné používání rukou)
Trvalé omezení
Závažné
Chůze na krátké vzdálenosti
Trvalé omezení
Závažné
Chůze na dlouhé vzdálenosti
Trvalé omezení
Závažné
Provádění namáhavých činností (lezení, běhání, skákání, plavání,...)
Trvalé omezení
Závažné
Sám se umýt
Trvalé omezení
Závažné
Péče o části těla (kůže, zuby, nehty, vlasy, genitálie)
Trvalé omezení
Závažné
Úprava močení
Trvalé omezení
Závažné
Úprava defekace
Trvalé omezení
Závažné
Oblékání/svlékání
Trvalé omezení
Závažné
Jedení
Trvalé omezení
Závažné
Pití
Trvalé omezení
Závažné
Péče o zdraví (strava, léky, prevence, potřeby, asistence, sledování)
Trvalé omezení
Závažné
Environmentální faktory

:: Následují environmentální faktory, které je třeba řešit, aby se zlepšilo fungování nebo snížilo omezení vyplývající z tohoto onemocnění.

Potraviny
Teplota
Vlhkost
Světlo
Intenzita zvuku
Zdroj: Dr Maria Ines KAVAMURA[Expert]
Poslední aktualizace: 01/07/2019

Doplňující informace

Specializované sociální služby

Upozornění

Dokumenty obsažené na této webové stránce jsou k dispozici pouze pro informační účely. Účelem tohoto materiálu není v žádném případě nahradit profesionální lékařskou péči kvalifikovaným odborníkem a neměl by být proto používán jako základ pro diagnostiku nebo léčbu.